Ενημερώνουμε πως το Σάββατο 22/4/2017 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα του Διατμηματικού Studio.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *